Πίεση στη δουλειά και πως αντιμετωπίζεται (Συμπεριφορική Προσέγγιση)