Πίεση στη δουλειά και πως αντιμετωπίζεται (Προσωποκεντρική Προσέγγιση)