“Δάσκαλε, πώς μπορώ να αντιμετωπίσω την απομόνωση;”